Velkommen

Velkommen til Skolen ved Tuse Næs

Skolen har i alt ca. 850 elever – fordelt på 2 afdelinger: Tuse 0.-9.kl. og Udby 0.-6.kl.

SFO er også fordelt på de 2 afdelinger.

Personalemæssigt er der ansat ca. 100 personer, som sørger for at holde skolen og SFO i gang.

 

Busdrift aflysninger, ændringer i køreplan osv.

Husk at du kan se ændringer i køreplan fx aflysninger m.m. på Movias hjemmeside.

http://www.moviatrafik.dk/omos/pages/omos.aspx

Høringssvar

Nedenfor er vedlagt link til kommunens hjemmeside, hvor forslaget om ny distriktsstruktur er beskrevet og hvor der fra den 3. august til den  1. oktober 2015 kan afgives høringssvar.

http://holbaek.dk/politik/aktuelle-hoeringer/hoering-om-nye-skole-og-dagtilbudsdistrikter/

 

 • ikon
  Ib René Kurt Krogh den 27-09-2015
  Kære forældre til elever på skolen ved Tuse Næs

  Efter engageret og vedholdende samarbejde ml. skolebestyrelse, lokalforum og Holbæk kommune, er der nu truffet beslutning om konkrete tiltag for at forbedre trafik- og parkeringsforhold omkring skoleafd. Tuse og Tusehallen.
   
  Forbedringerne tager udgangspunkt i Belægningsplan/tegning 15_200 af 21.04.2015. Der er tale om en god og samlet plan, hvor der nu kommer fortorv, cykelmarkering, flere parkeringspladser, bedre/flere afsætningsmuligheder for biler samt bedre og mree trafiksikker placering af busstoppested.

  De nærmere tiltag kan ses på medsendte bilag.

  Belægningsplanen skal forbedres med sikring af cyklisterne ud for af- og påstigningspladserne i øst-gående retning. Der vil også kunne komme yderligere forbedringer omkring adgangen til skolen – fx i form af belyst sti fra pendlerparkeringen nord for skolen, således at forældre som skal fortsætte til arbejde ad motorvejen, kan sætte børn af på denne parkeringsplads og børnene kan gå det sidste stykke ad oplyst sti.

  Arbejdet er i følge Holbæk Kommune aftalt til at gå i gang i uge 42 – og forventes at være færdigt i december. Der må i arbejdsperioden påregnes gener omkring muligheden for afsætning af børn, parkering for forældre og medarbejdere og for trafikforhold generelt.

  Når arbejdet er gennemført, gennemføres en evaluering, med det formål at udpege hvilke yderligere tiltag der anbefales for at tilvejebringe den bedst mulige helhed omkring trafikken i lokalområdet.

  Mvh
  Ib Krogh
   
 • ikon
  Tina Teglers den 21-04-2015
  Ringetider Skolen ved Tuse Næs pr. 010815:
   
  Afdeling Udby Afdeling Tuse
    Starttid Sluttid   Starttid Sluttid
   lek. 1+2 08.00 09.30  lek. 1+2 08.00 09.30
   pause 09.30 09.50  pause 09.30 09.50
   lek. 3+4 09.50 11.20  lek. 3+4 09.50 11.20
   pause 11.20 12.05  pause 11.20 12.05
   lek. 5 12.05 13.05  lek. 5 12.05 13.05
   pause 13.05 13.10  pause 13.05 13.15
   lek. 6 13.10 13.55  lek. 6 13.15 14.00
   lek. 7 13.55 14.55  lek. 7 14.00 15.00
 • ikon
  Tina Teglers den 13-03-2015
  Skolekalender for skoleåret 2015/2016.

Sund skolemad

Læs om sund skolemad i holbæk Kommune på dette link

http://holbaek.dk/borger/boern-og-unge/skoler/skolemad/

Kontakt til skolen

Kontakt til Skolen ved Tuse Næs

Hovedtlf.: 7236 7430

Afdelinger
Tuse afd., Tuse Byvej 2, 4300  Holbæk
Udby afd., Udbyvej 42, 4300  Holbæk

Telefoner

Tuse skoleafd. tlf. 7236 7430

Tuse SFO1      tlf. 7236 7684

Tuse SFO2      tlf. 7236 5276

Udby skoleafd.tlf. 7236 7770

Udby SFO1     tlf. 7236 7696

Udby SFO2     tlf. 7236 3946
 

Kontortid
Mandag til torsdag
kl. 08.00-14.00
Fredag
kl. 08.00-12.00

EAN numre:
Tuse skole og SFO - 579 000 040 0140
Udby skole og SFO - 579 000 112 1044

SE nummer: 29189447

Skolens mail: skolenvedtusenaes@holb.dk


 

Besøgstæller

383151